Huurovereenkomst


Huurovereenkomst
Als u een woning huurt bij WOONopMAAT dan sluit u een huurovereenkomst met ons af. In deze overeenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres is en het huurbedrag dat u moet betalen.

Op de huurovereenkomst zijn onze Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Hierin staan uw rechten en plichten en de rechten en plichten van WOONopMAAT.


Voorwaarden woningtoewijzing
Wat zijn belangrijke regels bij de toewijzing van een huurwoning van WOONopMAAT.


Huurprijs
De huur bestaat uit twee delen, de netto huur en de servicekosten.

De netto huur is berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel. Een aantal punten die de kwaliteit van de woning vertegenwoordigen vermenigvuldigd met een bedrag per punt.

Servicekosten is een bedrag voor extra diensten en voorzieningen, zoals collectieve verwarming, lift en schoonmaak. Kosten specifiek voor deze woning die rechtstreeks aan de huurder worden doorberekend. Voor servicekosten betaalt u voorschotten en één keer per jaar ontvangt u een afrekening.


Huurverhoging
Jaarlijks stijgen de prijzen. Voor u, maar ook voor WOONopMAAT. Wij brengen u in de meeste gevallen dan ook jaarlijks een huurverhoging in rekening. Deze huurverhoging gaat in per 1 juli. Twee maanden voor de huuraanpassingsdatum ontvangt u van ons bericht over de huurverhoging.

Bent u het met deze verhoging niet eens, dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie toetst de redelijkheid van de huurverhoging. Als volgens het woningwaarderingssysteem de prijs van de woning de maximale huur niet overschrijdt en het huuraanpassingspercentage niet boven het maximaal toegestane percentage ligt, dan beoordeelt de Huurcommissie doorgaans de verhoging als redelijk. Persoonlijke omstandigheden, zoals een laag inkomen, zijn geen reden voor de Huurcommissie om de huurverhoging niet redelijk te verklaren.

Slecht onderhoud is wel een reden voor de Huurcommissie om de huurprijs tijdelijk te bevriezen. U hoeft dan overigens niet te wachten op de jaarlijkse huurverhoging. Inschakeling van de Huurcommissie voor slecht onderhoud is het hele jaar mogelijk.
U moet natuurlijk de onderhoudsgebreken wel eerst aan de verhuurder hebben gemeld.

Meer informatie over huurprijs, prijsverhoging en eventueel bezwaar erop kunt u vinden op www.huurcommissie.nl.


Huurbetaling
De huur betaalt u vooraf. Dat betekent dat het huurbedrag vóór de eerste dag van iedere maand op de bankrekening van WOONopMAAT moet staan.

Het makkelijkste voor beide partijen is als u de huur betaalt via een automatische incasso-opdracht. U machtigt WOONopMAAT en wij zorgen ervoor dat maandelijks op het juiste tijdstip het juiste huurbedrag wordt overgeschreven. Voordeel voor u als huurder is dat u eenmalig door minimale inspanning de betaling regelt en baas blijft over uw eigen geld (u heeft altijd de mogelijkheid om uw geld terug te halen, bij een periodieke overboeking kunt u dit niet). Voor WOONopMAAT is een automatische incasso de meest goedkope manier om op tijd de huur te ontvangen en te verwerken.

Heeft u nog geen automatische incasso, dan kan u de machtigingskaart opvragen bij WOONopMAAT.U kan ook zelf iedere maand voor tijdige betaling zorg dragen. Dit vergt voor u en WOONopMAAT administratieve handelingen. Houd er rekening mee dat de overschrijving van uw huur naar de rekening van WOONopMAAT enkele dagen kan duren. Let bij een periodieke overboeking dat u de huurprijswijzigingen aanpast.

Betalen met contant geld is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Wel kunt u de huur met uw pinpas betalen op ons kantoor aan de Jan Ligthartstraat in Heemskerk.


Huurtoeslag
Als de huur in relatie tot uw inkomen te hoog is, kunt u mogelijk huurtoeslag krijgen.

Huurtoeslag (vroeger heette dit huursubsidie) wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Voor informatie en het aanvragen van huurtoeslag kunt u terecht op de website van de Belastingdienst. Bellen met de belastingtelefoon kan natuurlijk ook op telefoonnummer 0800-0543.

Huurtoeslag wordt gebaseerd op uw actuele (geschatte) inkomen. Het is daarom belangrijk dat u alle wijzigingen in uw inkomen, gezin of leefsituatie direct aan de Belastingdienst doorgeeft. Veranderingen kunnen meteen van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag.


Achterstand in betalen
Betaal op tijd en voorkom achterstanden. Mocht u tóch achterlopen met betalen, neem zelf altijd direct contact met ons op! Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Wacht niet te lang. Huurachterstanden lopen snel op tot hoge bedragen. Hoe hoger de schuld, hoe meer moeite het kost om er van af te komen.

Als u de huur vergeet te betalen of te laat betaalt, sturen wij u een herinnering. Reageert u niet op onze herinneringen, dan geven wij de vordering uit handen aan de deurwaarder. Het is natuurlijk verstandig een dergelijke achterstand te voorkomen. Inschakeling van de deurwaarder leidt tot extra en onnodige kosten die voor uw rekening komen. Bij een huurachterstand van drie maanden vragen wij een ontruimingsvonnis aan.

Onze medewerkers kunnen u mogelijk helpen een huurachterstand af te lossen door middel van een kosteloze afbetalingsregeling en het ontstaan van verdere achterstanden te voorkomen. Zijn de problemen groter, dan kunnen wij een bemiddelende rol spelen met de schuldhulpverlening van de gemeente Heemskerk of Beverwijk, afhankelijk van waar u woont.


Huur opzeggen
Als u de huur wilt opzeggen, dan moet dit schriftelijk en aangetekend doen. U kunt de huur op iedere gewenste datum opzeggen. U heeft wel altijd een opzegtermijn van minimaal één maand. Om uw huuropzegging direct in behandeling te kunnen nemen, is het van belang dat u ons alle noodzakelijke gegevens verstrekt. Een huuropzegging is een juridisch onomkeerbare handeling waarvoor wij uw handtekening nodig hebben.
Let op: veel huurcontracten staan op twee namen. Vergeet niet uw medehuurder ook de opzegging te laten ondertekenen anders is de huuropzegging niet geldig.

Het makkelijkste kunt u de huur opzeggen met het huuropzeggingsformulier.U krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging per post. In de bevestiging staat aangegeven hoe u de woning weer overdraagt aan WOONopMAAT en aan welke eisen de woning moet voldoen.

Mocht u door omstandigheden na het opzeggen van de huur toch meer tijd nodig hebben voor de verhuizing, dan kunt u in sommige gevallen de woning voor enkele dagen langer huren. Neem hiervoor persoonlijk contact met ons op.

Alles over het opleveren van de woning bij huurbeïndiging kunt u zien op de video voor en eindoplevering bij WOONopMAAT.


Nalezen in brochure
Lees de brochure 'Huren bij WOONopMAAT' en u weet wat er bij het huren van een woning komt kijken.