Over Kopen

Aanbod van koopwoningen
Bij WOONopMAAT kunt u voordelig een woning kopen, ons aanbod direct beschikbare woningen treft u onder direct te koop en bij Brantjes Makelaars.

Financiering
De financiering van een koopwoning is een belangrijk onderdeel bij het kopen van een woning. Voor een koper is belangrijk om te weten wat de maandelijkse hypotheeklasten zijn. Hypotheekaanbieders schermen met een lage maandlast. Maar dat is zeker niet het enige dat meetelt in de keuze voor een hypotheek. Belangrijk zijn ook de rentevast periode en lost u ook af of spaart u voor de aflossing? Wat zijn de voorwaarden bij renteherziening?
Kortom: laat u zich goed voorlichten en vraag meerdere vergelijkbare hypotheekoffertes aan. 

Meer informatie over de financiering van uw eigen huis?
- Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (SKFD)
  (voor het zoeken van een hypotheekbemiddelaar bij u in de buurt).
- Hypotheekshop in Heemskerk en Beverwijk.
- Vereniging Eigen Huis (de grootste consumentenorganisatie
   voor huidige en toekomstige huiseigenaren).

Verenigingen van Eigenaren en WOONopMAAT
In een appartementgebouw met meerdere eigenaars moet men rekening met elkaar houden. De basisafspraken zijn geregeld in het appartementsrecht. Bij de eerste verkoop binnen een gebouw ontstaat er van rechtswege automatisch een Vereniging van Eigenaren (VVE) en zal er een splitsingsakte opgesteld zijn. De VVE is een eigen rechtspersoon, met een eigen bankrekening. Op deze rekening stort iedere eigenaar maandelijks de VVE-bijdrage voor betaling van gezamenlijke kosten. Het hoogste orgaan van de VVE is de algemene ledenvergadering, hierin nemen de eigenaren gezamenlijk besluiten.
 
In de appartementgebouwen waar WOONopMAAT woningen heeft verkocht, voert zij vaak het beheer van de Verenigingen van Eigenaren. In een beheerovereenkomst tussen de VVE en WOONopMAAT is vastgelegd welke taken VVE beheer uitvoert. VvE beheer zorgt voor continuïteit van de VVE, door onder andere: de organisatie van de algemene ledenvergadering, opstellen financiële jaarrekening, opstellen meerjaren onderhoudsbegroting, toezicht op onderhoud, opstalverzekering, correspondentie et cetera.
 
Voor een uitleg van VVE beheer bij WOONopMAAT kan u de video over VVE-beheer, met nummer 11 onder aan de pagina bekijken.

Terugkoop procedure

In het verleden zijn er door WOONopMAAT woningen onder de 75% regeling verkocht. Een eigenaar die deze woning aan WOONopMAAT wil terug verkopen, moet daarvoor een schriftelijk aanbod aan WOONopMAAT doen. Dat aanbod moet zijn voorzien van dezelfde handtekening(en) als die op de koopakte staan.
 
De volledige terugkoop procedure staat in de artikelen 11 (kwalitatieve verplichting) en artikel 12 (kettingbeding/aanbiedingsplicht aan stichting WOONopMAAT in geval van overdracht) van de koopakte.