In ontwikkeling

WOONopMAAT streeft naar leefbare, moderne en gevarieerde wijken. Vernieuwing is daarom een van de prioriteiten van WOONopMAAT.

 

De WOONopMAAT-aanpak bij vernieuwingsprojecten
Voor vernieuwingsprojecten heeft WOONopMAAT een unieke aanpak ontwikkeld. Voor WOONopMAAT is niet het uiteindelijke bebouwingsplan maar de wijze waarop dit tot stand komt het meest van belang. Zij werkt daarbij intensief samen met bewoners en gemeenten. Samen stellen zij de plannen op die moeten leiden tot een gezamenlijke wijkontwikkelingsvisie. De belangen van iedere partij worden zodoende vanaf het begin meegewogen.

Sociaal en financieel plan
Naast een bebouwingsplan worden ook een sociaal en een financieel plan opgesteld. Elke fase in het plan wordt getoetst op haalbaarheid en draagvlak bij de bewoners en gemeentebestuurders. Zo ontstaat binnen een jaar een wijkontwikkelingsvisie, die een solide basis vormt voor de toekomstige veranderingen in de wijk. Ieder sociaal plan wordt opgesteld in overleg met de bewoners. Deze plannen kunnen per project enigszins van elkaar verschillen. Indien een sociaal plan is opgesteld voor een project, wordt dit gepubliceerd in een nieuwsbrief.

WOONopMAAT heeft zich ten doel gesteld woningen energiezuiniger en daarmee meer toekomstbestendig te maken.
Lees verder >

10 januari 2017 Coornhertstraat, Heemskerk
WOONopMAAT werkt samen met de gemeente Heemskerk aan de herstructurering van deze bijzondere plek in Heemskerk. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de 19 huurwoningen. De start van de bouw staat gepland voor begin mei 2017. Vanaf 22 maart 2017 tot en met 5 april 2017 kunnen belangstellenden opties nemen. De loting vindt plaats op 6 april 2017. Daarna kan er nog worden ingeschreven, maar dan sluit de optienemer achter in de rij aan.
Lees verder >

25 oktober 2016 Muziekbuurt, Heemskerk
In de Muziekbuurt werken we hard aan het grootonderhoud van 444 woningen die aan het einde van hun reguliere levensduur zijn gekomen.
Lees verder >

10 januari 2017 Het Slotakkoord, Beverwijk
WOONopMAAT ontwikkelt op twee locaties in de Broekpolder plannen voor in totaal 51 huur eengezinswoningen.
Lees verder >

10 januari 2017 De Slotvrouwe
WOONopMAAT en de gemeente Heemskerk werken samen aan de herstructurering van de Slotheerenbuurt te Heemskerk.
Lees verder >

10 januari 2017 Slotheerenbuurt, Heemskerk
WOONopMAAT en de gemeente Heemskerk werken samen aan de herstructurering van de Slotheerenbuurt te Heemskerk. De bestaande portiekwoningen aan de Simon van Haerlemstraat en de Jan van Polanenstraat gaan plaats maken voor nieuwe woningen.
Lees verder >

10 januari 2017 De Wijkerbaan, Beverwijk
Het gebied Wijkerbaan wordt volledig vernieuwd en heringericht. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Beverwijk (openbare ruimte) en de winkelontwikkelaar Webscon Consultancy (renovatie winkelcentrum). WOONopMAAT bouwt de huurwoningen en maatschappelijke bedrijfsruimte. Aannemer Van Rhijn Bouw BV bouwt alle vastgoed en verkoopt de koopwoningen.
Lees verder >