In ontwikkeling

10 januari 2017

De Slotvrouwe

WOONopMAAT en de gemeente Heemskerk werken samen aan de herstructurering van de Slotheerenbuurt te Heemskerk.

Gemeente Heemskerk en WOONopMAAT onderzoeken de mogelijkheden voor sloop- en nieuwbouw van de 4 flats aan de Debora Bakelaan. Ook de openbare ruimte ondergaat een totale gedaanteverwisseling.  

 
Waar Gemeente Heemskerk
Debora Bakelaan
 
   
   
Huidige fase Gemeente Heemskerk en WOONopMAAT onderzoeken de mogelijkheden voor sloop- en nieuwbouw
   
Einde verhuur oudbouw Het is niet meer mogelijk om opties op de appartementen te nemen. De oude opties zijn vervallen. 
Start verhuur nieuwbouw Verwachting is dat medio 2018 de nieuwe opties beschikbaar komen.  De huidige bewoners van de Debora Bakelaan met een vast huurcontract hebben recht op terugkeer. Plattegronden zijn nog niet beschikbaar; er is nog niet bekend wat er wordt gebouwd. Als belangstellenden opties kunnen nemen, komt er een advertentie in de krant en wordt het gecommuniceerd op deze website en onze facebookpagina. Het kan nog wel enige tijd duren voordat er meer bekend is. Voor meer informatie; houd onze website, de berichtgeving in de krant en onze facebookpagina in de gaten.  
Stedenbouwkundige RRog 
Architect  
Aannemer  
Projectleider Peter van Raamsdonk
Communicatie, sociaal plan, bewonersbrieven, nieuwsbrieven 
Sociaal plan 
Brief maart 2017 aankondiging huisbezoeken rode flat
Brief februari 2017 Stand van zaken Debora Bakelaan blauwe groene en gele flat   
Notulen Klankbordgroep bewoners en omwonenden   
27-2-2017
13-03-2017 v
08-05-2017 v
resultaten enquête 08-05-2017 v
03-07-2017 v
30-10-2017 v

Klankbordgroep

De huisbezoeken zijn gestart

 


De Slotvrouwe vanuit de lucht

luchtfoto Slotvrouwe

 

 

< Terug