Splitsingsakte

 

Bij meer dan één eigenaar, in één gebouw, moeten onderlinge afspraken duidelijk zijn vastgelegd. De algemene basisafspraken zijn vastgelegd in de wet onder het appartementsrecht. De specifieke situatie van de Vereniging van Eigenaars (VvE) moeten wettelijk zijn vastgelegd in een splitsingakte, bijvoorbeeld de verhoudingen tussen de verschillende eigenaars.

 

Voor elke Vereniging van Eigenaars bij WOONopMAAT is het “Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten” van januari 1992 van kracht. Daarnaast is er voor elke afzonderlijke Vereniging van Eigenaars bij de notaris een akte van splitsing opgesteld. In deze splitsingsakte is o.a. per appartement opgenomen welk breukdeel (aandeel) elk appartement in het geheel heeft, hoe de verdeling van de gemeenschappelijke kosten is bepaald en op welke artikelen het “Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten“ van januari 1992 is aangepast.

 

Enkele belangrijke bepalingen uit het appartementsrecht van januari 1992 waaraan de Vereniging van Eigenaars zich dient te conformeren zijn: