De maandelijkse bijdrage aan de VvE
Iedere eigenaar van een appartement is maandelijks een bijdrage verschuldigd aan de VvE Deze bijdrage bestaat uit 3 onderdelen:

 

a. Servicekosten:
In elke VvE zijn er servicekosten van toepassing, dit betreft bijvoorbeeld:
- het stroomverbruik van de algemene verlichting
- het onderhoud van de algemene verlichting
- het schoonhouden van het gebouw
- het stroomverbruik van de lift
Voor de servicekosten wordt door iedere eigenaar een gelijk aandeel in de kosten betaald.

 

b. Exploitatiekosten:
Onder exploitatiekosten wordt bijvoorbeeld verstaan:
- Opstalverzekering van de VvE
- Dagelijks onderhoud gemeenschappelijke gedeelte
- Algemene verenigingskosten
Voor de exploitatiekosten wordt door iedere eigenaar een gelijk aandeel in de kosten betaald.

 

c. Reservering onderhoudsfonds (onderhoudsbijdrage):
Voor de VvE wordt jaarlijks een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) voor de komende 10 jaren opgesteld. Deze onderhoudsbijdrage geldt voor de gemeenschappelijke delen van het appartementgebouw, bijvoorbeeld:

- Dakbedekking
- Onderhoud van de centrale verwarmingsketel
- Liftinstallatie
- Rioolontstopping

- Schilderwerk
- Kozijnen
- Postkasten

Voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage wordt niet door iedere eigenaar een gelijk aandeel in de kosten betaald. Het in de splitsingsakte opgenomen ďbreukdeelĒ per appartement is de basis voor de onderhoudsbijdrage welke per appartement betaald moet worden.

 

Vaststelling maandelijkse bijdrage:
Jaarlijks neemt de Algemene Leden Vergadering een besluit over het vaststellen van de maandelijkse VvE-bijdrage. Het is voor de VvE van groot belang dat dit zorgvuldig gebeurt. De financiŽle positie van de VvE is belangrijk voor de continuÔteit van het eigendom en de staat van onderhoud van het gebouw. Deze factoren zijn mede bepalend voor de waarde van de appartementen en zijn dus van belang voor de eigenaars.

 

De financiŽle positie, weergegeven in de jaarrekening, wordt met iedere kandidaat koper doorgenomen.