HUUROPZEGGINGSFORMULIER
 
 

U kunt het onderstaand formulier sturen aan:
WOONopMAAT,
Postbus 20, 1960 AA te Heemskerk
 

Hierbij zegt ondergetekende de huur op:

Van de  woning / garage / winkel

Adres

Postcode

Plaats

 

 

Datum van het einde van de huurovereenkomst

 

 

Nieuw adres

Postcode

Plaats

IBAN nummer

Telefoon werk

Telefoon thuis / mobiel

 

 

Is er sprake van huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap?

 Ja / Nee

 

Aldus naar waarheid ingevuld te

Op datum

 

 

Naam huurder/ster

Naam medehuurder/ster

 

 

Geboortedatum huurder/ster

Geboortedatum medehuurder/ster

 

 

Handtekening huurder/ster

Handtekening mede huurder/ster

 

                                           

 

                                           

 

Voorkeurdag(en) en tijdstip bezichtiging met nieuwe kandidaat huurder:

Dag(en)                                            Tijden