Wonen en Leven

Wonen is meer dan een huis alleen. WOONopMAAT wil haar klanten iets meer bieden dan alleen een woning. Dit deel van de internetsite gaat daar over. WOONopMAAT geeft hier op verschillende manieren invulling aan.
 
 
 
Klik op de afbeelding voor een PDF-bestand van de laatste bladen.
 


 
Driemaal per jaar ontvangen bewoners van WOONopMAAT het blad tHuis in de IJmond. Behalve huurdersinformatie staan in dat blad artikelen over bijzondere aspecten van wonen. Of juist een alledaags beeld van onze bewoners.