Uitleg huurwoning

Hoe kom ik voor een woning in aanmerking?

1. Inschrijven als woningzoekende
WOONopMAAT verdeelt haar huurwoningen via het optiemodel. Om een woning aangeboden te krijgen, registreert u zich eerst bij WOONopMAAT als woningzoekende en vervolgens kiest u opties. Vanaf het moment dat u daadwerkelijk een optie neemt, gaat uw wachttijd (voor de betreffende optie) lopen. De periode vanaf uw inschrijving als woningzoekende tot het nemen van een optie geldt niet als wachttijd. 
Je kunt al vanaf je 18e jaar opties nemen voor in de toekomst. Houd er bij de keuze wel rekening mee dat je leeftijd een belangrijke rol speelt bij de toewijzing. Je leeftijd is ook van belang voor de hoogte van de huurprijs vanwege de huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag staat hier: www.belastingdienst.nl.
 
Klik hier voor het registreren als woningzoekende.

Hier naast bieden we een klein deel direct te huur aan
, vrije sector die direct beschikbaar is en koopwoningen 

2. Wat is een optie
Een optie bevat een groep woningen waarvoor een aantal woningzoekende op een wachtlijst staan. De woningen hebben ongeveer een gelijke woningplattegrond. De optie kan vallen in meerdere straten. Wilt u alleen in één bepaalde straat wonen dan moet u een optie nemen waar deze straat onder valt.

Op het moment dat u een optie(s) neemt, is er geen woning vrij. De woningen komen pas beschikbaar als een zittende huurder zijn woning heeft opgezegd.
 
3.Hoe kies ik een optie
Voor het nemen van opties klikt u op 
 en vervolgens op
 
Daarna krijgt u een zoekscherm te zien waarin u kunt aangeven: het type woning dat u zoekt, welke woonplaats, het aantal kamers en de huurprijs per maand.
Vervolgens klikt u op zoeken. Nu krijgt u een overzicht te zien met opties waarvoor u uw voorkeur hebt opgegeven.

4. Waar op letten bij het nemen/kiezen van een optie
Bij veel woningen ziet u een wachttijd van meer dan 10 jaar. Het advies is om de optie aan te klikken en te kijken naar de volgende punten:
-    Hoeveel woningen bevat deze optie (er zijn opties met 1 woning 
                                 of bijvoorbeeld 50 of meer). Hoe groter het aantal woningen 
                                 dat onder deze optie valt, hoe groter de kans is dat iemand een 
                                 woning opzegt.

     Hoeveel mensen hebben al een optie genomen. Hier kunt u zien
                                op welke plek u komt te staan als u deze optie neemt. 
                                Staat er bijvoorbeeld 80, dan wordt uw positie nummer 81 in de lijst.

Klik vervolgens op de gele balk . In dit overzicht kunt u zien of er in    het afgelopen jaar/jaren woningen zijn opgezegd. U kunt hier ook zien hoelang iemand heeft moeten wachten voordat hij de  woning kreeg toegewezen. Aan de hand van deze gegevens kunt u bepalen of u wel of niet de optie wilt nemen.
 
De datum waarop u de optie(s) neemt, is bepalend voor uw positie in de wachtrij.
Als u een optie hebt genomen dan kunt u, als u bent ingelogd via ‘mijn WOONopMAAT’, bij optiebeheer kijken welke optie u hebt genomen en op welke positie u in de wachtrij staat.
 
5. Hoeveel kost een optie
Als u een optie hebt genomen, schrijft WOONopMAAT automatisch het geld van de optie(s) van het rekeningnummer af, dat u bij de inschrijving hebt opgegeven. Voor iedere optie betaalt u éénmalig € 25,-. U mag maximaal vijf opties nemen. De afschrijving kan twee à drie weken duren. Als wij van de bank bericht krijgen dat het niet mogelijk is om het geld van uw rekening af te schrijven, ontvangt u van ons een herinnering. Vervolgens zullen wij dan nogmaals proberen om het geld van uw rekening af te schrijven. Als dit ook niet lukt, dan wordt uw optie verwijderd en moet u deze weer opnieuw nemen.

Wilt u geen gebruik meer maken van uw optie(s) dan kunt u kiezen voor Optie Wissen. Voor de optie(s) die u wist ontvangt € 20,00 per optie retour.

6. Verlengen van een optie
Bij uw optie staat ‘Geldig tot bijvoorbeeld 04-2017’. Dit betekent dat u vóór april 2017 uw optie moet verlengen. Daarna moet u de optie elk jaar verlengen!  
Er zijn geen kosten verbonden aan het verlengen van de optie(s). U krijgt in januari van het betreffende jaar een mail of brief dat u uw optie(s) in dat jaar moet verlengen.

Hiervoor is het van belang dat u uw gegevens actueel houdt, met name uw mailadres. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Hebt u uiteindelijk uw optie(s) niet verlengd, dan bent u uw optie(s), uw positie in de wachtrij en uw inschrijfgeld van € 25,- kwijt.
 
7. Wanneer bent u aan de beurt
Als een woning is opgezegd gaan wij op zoek naar een nieuwe kandidaat huurder. De nummer één in de wachtrij ontvangt van ons een aanbieding en deze weigert dan gaan wij vervolgens door totdat wij de geschikte kandidaat hebben gevonden. Klik hier voor voorwaarden woningtoewijzing.
 
U mag maximaal drie keer per optie weigeren. U hebt bijvoorbeeld meerdere opties. U krijgt een aanbieding voor ‘optie 1’ en u geeft aan dat u de woning niet wilt of u geeft geen reactie. Dan ziet WOONopMAAT dat als een ‘weigering’. Dit is de eerste weigering voor optie 1. Krijgt u voor ‘optie 2’ een aanbieding en geeft u aan ook hiervan af te zien of u geeft geen reactie, dan is het voor optie 2 de eerste weigering. Per optie mag u maximaal drie keer weigeren. Als u een optie voor de derde keer weigert, vervalt uw optie, uw positie in de wachtrij en u bent uw € 25,- inschrijfgeld kwijt. U krijgt dan niets retour. Stel, u hebt vijf opties, u krijgt een woning aangeboden en u accepteert deze, dan bent u voor de betreffende optie uw inschrijfgeld kwijt. De overige opties kunt u aanhouden of verwijderen. Bij het verwijderen van de overige optie(s), krijgt u € 20,- per optie retour.

Vervallen optie.

In geval van sloop of verkoop kan WOONopMAAT besluiten dat een optie vervalt. De kandidaten die hiervoor in de wachtrij staan krijgen hiervan bericht. Er wordt geen vervangende optie aangeboden maar u ontvangt uw volledige inschrijfgeld retour. Als deze kandidaten een nieuwe optie(s) nemen sluiten zij achteraan in de wachtrij van de desbetreffende optie.

Bent u snel op zoek naar een woning?
Kijk dan dagelijks op de pagina Direct te huur. 

 en vervolgens op

Hier worden de woningen aangeboden welke direct voor huur beschikbaar zijn en die onder belangstellenden worden verloot. Om hieraan mee te kunnen doen is het van belang dat u staat ingeschreven als woningzoekende. U hoeft geen “actieve” opties te hebben. U mag zo vaak meedoen als u wilt en er zijn geen kosten aan verbonden.
U heeft 48 uur de tijd om te reageren voor deelname aan loting. Na sluiting van de reactietermijn wordt er geloot. Onder de Uitslag worden de nummers 1 tot en met 3 weergegeven. De eerste kandidaat wordt direct benaderd. Klik hier voor voorwaarden woningtoewijzing. Mocht nummer 1 de woning weigeren, dan gaan wij verder met nummer 2 uit de lijst, net zolang totdat een optiehouder de woning heeft geaccepteerd.

Als u nog vragen hebt dan kunt u ons dagelijks bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer: 0251–256010.