Voorwaarden huurwoning

Per 1 juli 2015 zijn in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk nieuwe huisvestingsverorderingen van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:
* Met ingang van 1 juli 2015 gelden er géén regionale bindingseisen meer.
* De leeftijdsgrens voor zogenaamde seniorenwoningen is opgetrokken naar 65 jaar of ouder.
   Voorheen was de leeftijdsgrens 55 jaar. Voor optiehouders die vóór 1 juli 2015 een optie 
   hebben genomen op een 55+ woning geldt een overgangsregeling.
   Zij kunnen hun optie blijven gebruiken.

Inkomenseisen.
* Heeft u recht op huurtoeslag, dan mogen wij u vanaf 1 januari 2018 alleen nog een woning
   toewijzen tot een bepaalde huurprijs. Hoe hoog de voor u geldende huurprijs mag zijn
   hangt af van uw inkomen, het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat en uw
   leeftijd (wel of geen recht op AOW). 

* Is uw huishoudinkomen hoger dan € 36.798,- dan komt u alleen in aanmerking voor
  een woning met een huurprijs vanaf € 640,14.
* Is uw huishoudinkomen hoger dan € 43.786,- dan kunt u uitsluitend een woning huren
  met een huurprijs boven de € 710,68. 
* Het netto inkomen moet minimaal 3x het bedrag aan kale huur zijn. Dit is onze 1/3 regel.
 
Verder geldt dat eengezinswoningen bij voorrang worden toegewezen aan huishoudens van tenminste twee personen.

U moet de hoogte van uw inkomen aantonen met een formulier Inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier moet u in bezit hebben op het moment dat u een woning wordt aangeboden. Omdat het tot tien werkdagen kan duren voordat u een Inkomensverklaring van de belastingdienst ontvangt, raden wij u aan deze bijtijds op te vragen.

Houd er rekening mee dat een formulier Inkomensverklaring een persoonlijk document is. Als uw partner ook werkt, moet hij of zij ook een Inkomensverklaring opvragen. Het huishoudinkomen telt, kinderen tellen niet mee.