Voorwaarden direct te huur

Voor Direct te huur gelden de zelfde voorwaarden als voor de andere huurwoningen.

In de woonregio IJmond gelden er géén regionale toelatingsregels voor het huren van een woning met een huur lager dan € 710,68. 

Iedereen kan vanaf de 18e verjaardag opties nemen. 

Inkomenseisen
* Heeft u recht op huurtoeslag, dan mogen wij u vanaf 1 januari 2018 alleen nog een woning 
   toewijzen tot een bepaalde huurprijs. Hoe hoog de voor u geldende huurprijs mag zijn 
   hangt af van uw inkomen, het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat en uw 
   leeftijd (wel of geen recht op AOW). 

* Is uw huishoudinkomen hoger dan € 36.798,- dan komt u alleen in aanmerking voor 
  een woning met een huurprijs vanaf € 640,14.
* Is uw huishoudinkomen hoger dan € 43.786,- dan kunt u uitsluitend een woning huren 
  met een huurprijs boven de € 710,68. 
* Het netto inkomen moet minimaal 3x het bedrag aan kale huur zijn. Dit is onze 1/3 regel.
 
Verder geldt dat eengezinswoningen bij voorrang worden toegewezen aan huishoudens van tenminste twee personen.

U moet de hoogte van uw inkomen aantonen met een formulier Inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier moet u in bezit hebben op het moment dat u een woning wordt aangeboden. Omdat het tot tien werkdagen kan duren voordat u een Inkomensverklaring van de belastingdienst ontvangt, raden wij u aan deze bijtijds op te vragen.

Houd er rekening mee dat een formulier Inkomensverklaring een persoonlijk document is. Als uw partner ook werkt, moet hij of zij ook een Inkomensverklaring opvragen. Het huishoudinkomen telt, kinderen tellen niet mee.mee.